Made by Szakács Péter © 2012

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Küszöbérték alatti üzemek

Súlyos káresemény elhárítási terv

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Küszöbérték alatti üzemek SKET Hozzájárulás Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

IPARBIZTONSÁG - SEVESO

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!. Katasztrófavédelmi bírságok


Sor-számBírságolással érintett szabálytalanságA bírság összege forintban1.Engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése, folytatása3 000 0002.Üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása2 000 0003.Üzemazonosítás nem megfelelő adattartalommal történő benyújtása500 0004.Biztonsági jelentésben, biztonsági elemzésben, belső védelmi tervben, súlyos káresemény elhárítási tervben valótlan adatok feltüntetése
2 000 0005.A hatósági döntésben foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási előírás elmulasztása2 000 0006.A hatósági döntésben foglalt egyéb, külön nem nevesített (adminisztratív, dokumentációs stb.) előírás elmulasztása
500 0007.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés határidőre történő benyújtásának elmulasztása1 000 0008.Súlyos káresemény elhárítási terv határidőre történő benyújtásának elmulasztása500 0009.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés, belső védelmi terv, súlyos káresemény elhárítási terv soros felülvizsgálatának elmulasztása
1 000 00010.Védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentés vagy biztonsági elemzés benyújtásnak elmulasztása300 00011.Biztonsági jelentés, biztonsági elemzés soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása1 000 00012.Súlyos káresemény elhárítási terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása500 00013.Belső védelmi terv soron kívüli felülvizsgálatának elmulasztása500 00014.Üzem vagy veszélyes létesítmény bezárása bejelentésének elmulasztása500 00015.Üzemben, veszélyes létesítményben, tároló berendezésben, technológiai eljárásban vagy a védekezés belső (létesítményi) rendszerében jelentős változtatás bejelentésének, engedélyezésének elmulasztása
1 000 00016.Üzemben jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségének jelentős növekedése, illetve a veszélyes anyag jellegének, fizikai tulajdonságának jelentős változása bejelentésének elmulasztása800 00017.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavar, súlyos baleset azonnali bejelentésének elmulasztása
1 000 00018.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarról, súlyos balesetről szóló adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
500 00019.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről szóló baleseti jelentés határidőre történő benyújtásának elmulasztása
500 00020.Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesettel kapcsolatos védekezési, elhárítási és helyreállító intézkedések elmulasztása
3 000 00021.Belső védelmi terv gyakorlat végrehajtásának elmulasztása1 500 00022.Belső védelmi terv gyakorlat időpontjáról szóló értesítés megküldésének elmulasztása300 00023.Belső védelmi terv gyakorlat jegyzőkönyve megküldésének elmulasztása300 00024.Dominóhatásban érintett üzem adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása500 000


A bírságot a következő számlaszámra kell átutalni: 10023002-00283494-20000002