Made by Szakács Péter © 2012

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Küszöbérték alatti üzemek

Súlyos káresemény elhárítási terv

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Küszöbérték alatti üzemek SKET Hozzájárulás Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

IPARBIZTONSÁG - SEVESO

Súlyos káresemény elhárítási terv

Súlyos káresemény elhárítási tervet kell készíteni ha az alábbiak egyike is teljesül:


Az előző pont alá nem tartozó esetekben az alábbi kritériumok együttes teljesülése esetén nem kell súlyos káresemény elhárítási tervet készíteni:

amennyiben a küszöbérték alatti üzem határától számítva:


Nem kell SKET-et készíteni a fentieken túl ha az üzemeltető bizonyítja, hogy emberi életet veszélyeztető tűz- és robbanási hatás mértéke az üzem határánál hőhatás esetén 4 kW/m2 és túlnyomás esetében 10 kPa értéket nem haladja meg.

Nézze meg az anyagi vonzatát is.