Made by Szakács Péter © 2012

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Küszöbérték alatti üzemek

Súlyos káresemény elhárítási terv

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Küszöbérték alatti üzemek SKET Hozzájárulás Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

IPARBIZTONSÁG - SEVESO

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!. Küszöbértékek - anyaglista

Veszélyes anyagok

Küszöbmennyiség (tonnában)


alsó

felső

Ammónium-nitrát (lásd az 1. megjegyzést)

5000

10000

Ammónium-nitrát (lásd a 2. megjegyzést)

1250

5000

Ammónium-nitrát (lásd a 3. megjegyzést)

350

2500

Ammónium-nitrát (lásd a 4. megjegyzést)

10

50

Kálium-nitrát (lásd az 5. megjegyzést)

5000

10000

Kálium-nitrát (lásd a 6. megjegyzést)

1250

5000

Arzén-pentoxid, arzén (V) sav és/vagy sói

1

2

Arzén-trioxid, arzén (III) sav és/vagy sói


0,1

Bróm

20

100

Klór (lásd a 7. megjegyzést)

10

25

Nikkelvegyúletek belélegezhetQ formában

(nikkel-monoxid, nikkel-dioxid, nikkel-szulfid, trinikkel-diszulfid, dinikkel-trioxid)


1

Etilén-imin

10

20

Fluor

10

20

Formaldehid (töménység >90%) (lásd a 8. megjegyzést)

5

50

Hidrogén

5

50

Hidrogén-klorid (cseppfolyós gáz)

25

250

Ólom-alkilátok

5

50

Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósíott gázok (beleértve a cseppfolyósított szénhidrogén gázokat)

és a földgáz (lásd a 9. megjegyzést)

50

200

Acetilén

5

50

Etilén-oxid

5

50

Propilén-oxid

5

50

Metanol

200

5000

4,4-Metilén-bisz (2-klóranilin) és/vagy sói, por alakban


0,01

Metil-izocianát


0,15

Cseppfolyós oxigén (lásd a 10. megjegyzést)

200

2000

Toluol-diizocianát

10

100

Karbonil-diklorid (foszgén)

0,3

0,75

Arzén-trihidrid (arzin)

0,2

1

Foszfor-trihidrid (foszfin)

0,2

1

Kén-diklorid


1

Kén-trioxid

15

75

Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok (beleértve a TCDD-t) TCDD egyenértékben számolva (lásd a 11. megjegyzést)


0,001

A következő rákkeltő anyagok 5 tömeg% feletti koncentrációban:4-Amino-bifenil és/vagy sói, benzo-triklorid, benzidin és/vagy sói, bisz (klórmetil)–éter, klórmetil-metil-éter, 1,2-dibróm-etán, dietil-szulfát, dimetil-szulfát, dimetil-karbamoil-klorid, 1,2-dibróm-3-klórpropán, 1,2-dimetil-hidrazin, dimetil-nitrózamin, hexametil-foszfor-triamid, hidrazin, 2-naftil-amin és/vagy sói, 4-nitro-difenil és 1,3-propán-szulton

0,5

2

Kőolaj termékek:

a) Gazolinok és benzinek

b) petróleumok (beleértve a repülőgép üzemanyagokat)

c) gázolajok (beleértve a dízelolajokat, a háztartási tüzelőolajokat és a gázolaj keverő komponenseket)

2500

25000

Megjegyzések a táblázathoz


1. Ammónium-nitrát (5000/10 000) önfenntartó bomlásra képes műtrágyák

Olyan ammónium-nitrát alapú összetett/komplex műtrágyákra vonatkozik (ammónium-nitrát mellett foszfátot és/vagy kálisót tartalmaznak), amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom

a)    15,75 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint 24,5 tömegszázalék, és/vagy amelynek a teljes éghető/szervesanyag tartalma a 0,4%-ot nem haladja meg, vagy amely eleget tesz a külön jogszabályban előírt követelményeknek,

b)    15,75 tömegszázalék vagy annál kevesebb (az éghetőanyag tartalom korlátozása nélkül),

és amelyek az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására, Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” III. rész, 38.2 fejezete szerinti teknős vizsgálat alapján önfenntartó lebomlásra képesek.

lap tetejére2. Ammónium-nitrát (1250/5000): műtrágya tisztaságú

Azokra a tiszta ammónium-nitrát alapú műtrágyákra és ammónium-nitrát alapú összetett/komplex műtrágyákra kell alkalmazni, amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom

a)    15,75 tömegszázaléknál nagyobb (ammónium-nitrát és ammónium-szulfát keverékek esetében),


b)    24,5 tömegszázaléknál nagyobb (kivéve a dolomittal, mészkővel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os tisztaságú ammónium-nitrát keverékeket),


c)    28 tömegszázaléknál nagyobb (dolomittal, mészkővel és/vagy kalcium-karbonáttal képzett, legalább 90%-os tisztaságú ammónium-nitrát keverékek esetében),

és amelyek megfelelnek a külön jogszabályban előírt követelményeknek.

lap tetejére
3. Ammónium-nitrát (350/2500): technikai minőségű

Ez alkalmazandó:

a)    ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, amelyekben az ammónium-nitrátból származó nitrogéntartalom

aa)    24,5 tömegszázaléknál nagyobb, de nem több, mint 28 tömegszázalék, és amelyek éghetőanyag tartalma nem haladja meg a 0,4%-ot,

ab)    28 tömegszázaléknál nagyobb, és amelyek éghetőanyag tartalma nem haladja meg a 0,2%-ot;

b)    vizes ammónium-nitrát oldatokra, amelyekben az ammónium-nitrát koncentrációja 80 tömegszázaléknál nagyobb.

lap tetejére
4. Ammónium-nitrát (10/50): „előírástól eltérő” termékek és műtrágyák, melyek nem felelnek meg a detonációvizsgálatnak

Ez a következőkre alkalmazandó:

a)    A gyártási folyamat során minőségi okok miatt elkülönített anyagokra, valamint ammónium-nitrátra és ammónium-nitrát készítményekre, tiszta ammónium-nitrát alapú műtrágyákra és a 2. és 3. megjegyzésben említett ammónium-nitrát alapú összetett/komplex műtrágyákra, amelyeket újragyártásra, újrafeldolgozásra, vagy a biztonságos felhasználás érdekében történő kezelésre a végfelhasználótól visszajuttatnak vagy visszajuttattak egy gyártóhoz átmeneti tárolásra, vagy újrafeldolgozásra, mert többé nem felelnek meg a 2. és 3. megjegyzésben meghatározott minőségi előírásoknak.


b)    Az 1. megjegyzés a) pontjában és a 2. megjegyzésben említett műtrágyákra, amelyek már nem tesznek eleget a külön jogszabályban előírt követelményeknek.

lap tetejére
5. Kálium-nitrát (5000/10000): olyan kálium-nitrát alapú komplex műtrágyák, amelyek a kálium-nitrátot szemcsés/granulált formában tartalmazzák.

lap tetejére
6. Kálium-nitrát (1250/5000): olyan kálium-nitrát alapú komplex műtrágyák, amelyek a kálium-nitrátot kristályos formában tartalmazzák.

A Kálium-nitrát R8 kockázatot jelző mondattal rendelkezik, vagyis a 3. oxidáló anyagok és készítmények veszélyességi osztályba kell besorolni, amennyiben tiszta állapotban található a telephelyen.

lap tetejére


7. Klór:

A nevesített anyag alsó küszöbértéke: 10 tonna, felső küszöbértéke: 25 tonna, azonban ha az üzem területén legalább 1 tonna mennyiségben van jelen, az üzem küszöbérték alatti üzemnek minősül, amennyiben nem tartozik a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe.

lap tetejére
8. Formaldehid (töménység > 90%):

Nevesített anyag, de csak legalább 90% töménység esetén; amennyiben higított formában van jelen az üzem területén, például 37% töménységű oldatként, az anyag R23/24/25 kockázatot jelző mondattal rendelkezik, vagyis a 2. mérgező veszélyességi osztályba kell besorolni.

lap tetejére
9. Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gázok (beleértve a cseppfolyósított szénhidrogén gázokat) és a földgáz:

A propán, bután és egyéb szénhidrogén gázok ebbe a nevesített anyagcsoportba sorolandók, nem pedig a tűzveszélyessége vizsgálata során valamelyik a 2. táblázatban feltüntetett veszélyességi osztályba. Sok esetben az üzemeltetők nem számolnak a fűtés céljából a területükre telepített PB tartályokkal.

lap tetejére
10. Cseppfolyós oxigén:

Nevesített anyag, de csak cseppfolyós formában; amennyiben gáz halmazállapotban van tárolva az üzem területén, az anyag R8 kockázatot jelző mondattal rendelkezik, vagyis a 3. oxidáló anyagok és készítmények veszélyességi osztályba kell besorolni.

lap tetejére

11. Poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok

A poliklór-dibenzo-furánok és poliklór-dibenzo-dioxinok mértékadó tömegét a következő együtthatók segítségével számítjuk ki:

Rokon vegyületek nemzetközi toxicitás egyenérték együtthatói (ITEF)

(a NATO/CCMS kompatibilitáshoz)

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeDD

0,5

2,3,4,7,8-PeCDF

0,51,2,3,7,8-PeCDF

0,05

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,11,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,11,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

OCDD

0,001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,011,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01OCDF

0,001

T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=octa

lap tetejére