Made by Szakács Péter © 2012

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Küszöbérték alatti üzemek

Súlyos káresemény elhárítási terv

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Küszöbérték alatti üzemek SKET Hozzájárulás Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

IPARBIZTONSÁG - SEVESO

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

A hulladék besorolása

(2000. évi XLIII. Tv. 2. sz. melléklet)

Hulladék jellemzői, paraméterei

Jellemzők alapján

SEVESO II osztályba sorolás

(219/2011. Korm. r. 1. sz. melléklet)


Megjegyzés

ADR osztály

R mondatok

(44/2000. EüM r. 1. sz. melléklet)

H1

Robbanó anyagok

Rendelkezniük KELL ADR besorolással

1.4

R2; R3

4. osztály

ADR 2.2.1 fejezet

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6

R2; R3

5. osztály

H2

Oxidáló

Szerves peroxid ≥ 5 %; vagy Szerves peroxid ≥ 0,5 % ÉS Hidrogén-peroxid ≥ 5 %

5.1 osztály

Osztályozás: O(1-3); OF; OS; OW; OT (1,2); OC(1,2); OTC

R7; R8; R9

3. osztály


H3-A első francia bekezdés

Gyúlékony folyadék,

ha lobbanéspontja ≤ 21 °C

3 osztály

Osztályozás: F1; FT (1,2); FTC; D

R11/2

7. b) osztály

ADR besoroláshoz ismerni kell a hulladék lobbanáspontját, (kezdő)

forráspontját

H3-A első francia bekezdés

Gyúlúkony folyadék,

ha lobbanáspontja ≤ 0 °C

és forráspontja ≤ 35 °C

3 osztály

Osztályozás: F1; FT (1,2); FTC; D

R12/1

8 osztály

ADR besoroláshoz ismerni kell a hulladék lobbanáspontját, (kezdő)

forráspontját

H3-A első francia bekezdés

Gyúlékony ömledék / folyadék, ha lobbanáspontja ≤ 55 C + Különleges körülmények

3 osztály

Osztályozás: F(1,2); FT (1,2); FTC; D

R10; R11

7 a) osztály

hulladékokra nem jellemző

ADR besoroláshoz ismerni kell a hulladék lobbanáspontját

H3-A második francia bekezdés

Levegőn önmelegedő anyagok

definíció ADR 2.2.42.1.1. és Teszt 2.2.42.1.5 fejezet

4.2 osztály

Osztályozás: S; SO; ST SC

R17

7. a) osztály


H3-A harmadik francia bekezdés

Gyúlékony szilárd anyag vagy készítmény rővid gyújtóforrás majd önállóan ég vagy bomlik (oxidál)

4.1 osztály

Osztályozás: FO; D; DT

R8; R9

3. osztály

bizonytalan


H3-A negyedik francia bekezdés

Gyúlékony gázok vagy forráspontjuk felett tárolt anyagok (Gőzök)

2 osztály

R12/2

8. osztály

hulladékokra nem jellemző


H3-A ötödik francia bekezdés

Vízzel hevesen reagál

definíció ADR 2.2.43.1.1. és

teszt 2.2.42.1.5 fejezet

(gázképződési sebesség:

≥ 1 liter/kg/óra)

4.3 osztály

Osztályozás: W(1-3); WF(1,2); WS; WO; WT(1.2); WC(1,2)

R14; R14/15

(R15)


10 (I) osztály

hulladékokra nem jellemző


H3-B

Gyúlékony folyadék lobbanáspontja

21 °C ≤ Tlp ≤ 55 °C

55 °C ≤ Tlp ≤ 60 °C

3 osztály

Osztályozás: F(1,2); FT (1,2); FTC; DR10

-


6. osztály


NEM

ADR besoroláshoz ismerni kell a hulladék lobbanáspontját

H4

Irritáló vagy izgató nem maró anyag vagy készítmény


R20; R21; R22

NEM


H5

Mérgező

az összetétel alapján becsült LD50 orális értéke ≤ 200 mg/kg,

de ≥25 mg/kg, vagy

LC50 belégzés ≤ 2 mg/liter/4óra, de ≥ 0,5 mg/liter/4óra

6.1 osztály

Osztályozás: T(1-9); TF(1-3); TS; TW(1,2); TO(1,2);

TC(1-4); TFC

R23; R24; R25; + kombinációi

2. osztály


H6

Nagyon mérgező

az összetétel alapján becsült LD50 orális értéke ≤ 25 mg/kg, vagy

LC50 belégzés ≤ 0,5 mg/liter/4óra; egyébként lásd H5 megjegyzést.

6.1 osztály

Osztályozás: T(1-9); TF(1-3); TS; TW(1,2); TO(1,2);

TC(1-4); TFC

R26; R27; R28; + kombinációi

1. osztály


H7

Karcinogén anyag vagy készítmény

NEM

R45; R49; R40

1. táblázatbeli nevesített anyag, ha anyag tartalma meghaladja az 5%


H8

Maró anyagok

8 osztály

R34; R35

NEM, kivéve, ha 1. táblázatbeli nevesített anyag.


H9

Fertőző anyagok

életképes mikroorganizmusokat vagy azok toxinjait tartalmazó anyagok

6.2 osztály

-

NEM


H10

Reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok

NEM

R60; R61; R62; R63; R64

NEM


H11

Mutagén anyagok és készítmények

NEM

R46; R68

NEM


H12

Mérgező gázt fejleszt

9 osztály

Osztályozás: M11

R29

10 (II), vízzel érintkezve

Hulladékokra nem jellemző


H13

Anyagok és készítmények, amelyek hajlamosak arra, hogy belőlük a lerakást követően valamely formában a felsorolt tulajdonságok bármelyikével rendelkező anyag keletkezzék

NEM

-

NEM


H14

Környezetre veszélyes

9 osztály

Osztályozás: M6; M7

R50; R50/53

9 (I)

ADR-ből Az összetétel alapján ökotoxicitási LC50 értéke ≤ 1 mg/l

Az ADR besoroláshoz szükséges az ökotoxicitási érték ismerete


Környezetre veszélyes

9 osztály

Osztályozás: M6; M7

R51/53

9 (II)

ADR-ből Az összetétel alapján ökotoxicitási LC50 értéke ≥ 1 mg/l, de ≤ 10 mg/l

Az ADR besoroláshoz szükséges az ökotoxicitási érték ismerete

Hulladékok osztályozása - SEVESO osztályok