Made by Szakács Péter © 2012

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Küszöbérték alatti üzemek

Súlyos káresemény elhárítási terv

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Küszöbérték alatti üzemek SKET Hozzájárulás Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

IPARBIZTONSÁG - SEVESO

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!. Calendar Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni

  1. a Kat. IV. fej. szerinti üzemeltetők
  2. veszélyes árut tároló, gyártó, feldolgozó gazdálkodó szervezetek

Nem kell katasztrófavédelmi hozzájárulást fizetnie:

A katasztrófavédelmi hozzájárulás mértéke

Üzemeltetők esetében:

a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett – a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett –

éves nettó árbevételének 0,1%-a.


Gazdálkodó szervezetek esetében:

a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett

éves nettó árbevétel 0,1%-a.


Amennyiben a gazdálkodó szervezet több tevékenységet folytat, úgy a katasztrófavédelmi hozzájárulást azon tevékenység után fizeti meg, amelyik alapján a katasztrófavédelmi hozzájárulás összege a legnagyobb.

A katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezettek kötelesek tevékenységükről a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének bejelentést tenni.


Ha a hozzájárulás mértékét a kötelezett bizonyítani nem tudja: összege a teljes tevékenységből származó, a jövedéki adó és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel 0,1%-a.

Meg nem fizetése esetén: adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A katasztrófavédelmi hozzájárulás egynegyede felhasználható az üzemeltető veszélyes tevékenysége által jelentett kockázat szintjének csökkentését szolgáló műszaki intézkedésekre.

Kérdezzen!.

A hozzájárulást a BM OKF következő számlaszámára kell átutalni:


10023002-00283494-00000000


A hozzájárulás befizetése során hivatkozni kell a határozat számára, a hozzájárulás típusára és a hozzájárulás fizetésre kötelezett nevére.

A TORVÉNY VONATKOZÓ RÉSZÉT VISSZAVONTÁK!
NEM KELL HOZZÁJÁRULÁST FIZETNI!.