Made by Szakács Péter © 2012

Veszélyes anyagokkal foglakozó üzemek

Küszöbérték alatti üzemek

Súlyos káresemény elhárítási terv

Katasztrófavédelmi hozzájárulás

Küszöbérték alatti üzemek SKET Hozzájárulás Nyitólap. Küszöbérték alatti üzemek. SKET. Fizetendő. Kérdezzen!.

IPARBIZTONSÁG - SEVESO

Küszöbérték alatti üzemek

Küszöbérték alatti üzemek (a törvény értelmében):

egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület, ahol e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti alsó küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben veszélyes anyag van jelen, valamint a külön jogszabályban meghatározott, kiemelten kezelendő létesítmények

Kiemelten kezelendő létesítmények (a Kormány rendelet értelmében):

- a veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok üzemen kívüli csővezetéken történő szállításának létesítményei (szállító vezetékek, szivattyú-, kompresszor- és elosztó állomások), kivéve a lakossági gázellátás elosztó vezetékeit és azok létesítményeit, valamint a szénhidrogén-bányászat gyűjtővezetékeit 400 mm névleges átmérő alatt

- veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával foglalkozó létesítmények, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe

- azon üzemek, amelyek területén klór vagy ammónia legalább 1000 kg mennyiségben van jelen, amennyiben nem tartoznak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körébe


Üzem azonosítása

Veszélyes tevékenység kizárólag a hatóság katasztrófavédelmi engedélyével végezhető!

A küszöbérték alatti üzem üzemeltetője a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet a rendeletben meghatározott módon és adattartalommal a hatóságnak bejelenti.

A hatóság a bejelentést megvizsgálja. Ha az üzemben tárolt veszélyes anyagok mennyisége és fajtája, vagy a veszélyeztetés azt indokolja, a hatóság az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezi.

A hatóság a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezet hatálya alá tartozás megállapítása céljából bármely gazdálkodó szervezetet adatszolgáltatásra kötelezhet és annak telephelyén hatósági ellenőrzést tarthat.

A rendelet 2. melléklet szerinti üzemazonosítási adatlapokat a katasztrófavédelmi engedély iránti kérelem mellékleteként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez kell benyújtani.

Egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, illetve az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kérhet.

A területi szerv az üzemazonosítási adatlapok vizsgálatát követően javaslatot tesz a katasztrófavédelmi engedély megadására.

A benyújtott üzemazonosítási adatlapok vizsgálata alapján a hatóság súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezheti az üzemet.

Az adatlapok, illetve a súlyos káresemény elhárítási terv alapján a hatóság dönt a katasztrófavédelmi engedély kiadásáról.


Anyagok küszöbértékei. SEVESO osztályok küszöbértékei. Hulladékok osztályozása. Tudjon meg többet: A SKET.